เกี่ยวกับเรา
 
 สถิติวันนี้

9 คน

สถิติเมื่อวาน

4 คน

สถิติเดือนนี้

10 คน
สถิติทั้งหมด 51757 คน
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ทั่วราชอาณาจักรตลอด 24 ช.ม.

 
           ทุนจดทะเบียน

             ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 30,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท รวม 3,000,000 บาท

 
 
           ความเป็นมาของบริษัท

             บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้มีผู้ดำเนินงานโดยผู้ชำนาญงานหลายท่านได้ดำเนินการงานด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงความปลอดภัยซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของท่าน จึงได้พิจารณาจัดตั้งบริษัทฯขึ้นเพื่อให้บริการกับท่านต่อไป

 

       บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด  โทรศัพท์ 02-347-4422 , 02-380-0822 , 081-3997533   แฟกซ์ 02-347-4422

สถิติวันนี้

9 คน

สถิติเมื่อวาน

4 คน

สถิติเดือนนี้

10 คน
สถิติทั้งหมด 51757 คน
Web design by 88bkk.com
Planning System Group Co., Ltd.
© Copyright  Planning System Group  All rights reserved.